Tìm kiếm

 

Kế toán thuế

Dịch vụ kế toán thuế hay dịch vụ báo cáo thuế giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả công việc khi thực hiện các nhiệm vụ đăng ký thuế đầu kỳ, kê khai và nộp các báo cáo thuế định kỳ, hoàn thiện sổ sách kế toán hàng tháng, hàng quí và hàng năm.

Kế toán trưởng

Một kế toán trưởng chuyên nghiệp sẽ giúp bạn nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động kế toán – tài chính trong doanh nghiệp mình. Cùng với dịch vụ kế toán thuế (hay dịch vụ báo cáo thuế), dịch vụ kế toán trưởng là một trong các thế mạnh của chúng tôi.

Quyết toán thuế

Chúng tôi sẽ đại diện cho doanh nghiệp của bạn thực hiện việc quyết toán thuế với cơ quan quản lý thuế nhà nước. Bằng hiệu quả cao nhất và chi phí hợp lý nhất, chúng tôi sẽ thay mặt cho doanh nghiệp của bạn thực hiện tất cả các bước trong suốt quá trình quyết toán.

Tư vấn thuế

Chúng tôi cung cấp các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí thuế và tăng hiệu quả của việc nộp thuế thông qua dịch vụ tư vấn thuế. Doanh nghiệp của bạn sẽ được tư vấn để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến thuế một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

 

Kiểm tra hồ sơ kế toán

Doanh nghiệp sẽ hiểu rõ thực trạng sổ sách kế toán và chất lượng công việc kế toán thông qua dịch vụ Kiểm tra Hồ sơ kế toán. Từ kết quả kiểm tra, doanh nghiệp có thể định hướng bộ phận kế toán phát triển đúng hướng hoặc sử dụng thêm các dịch vụ kế toán thuế, báo cáo thuế, quyết toán thuế, dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ lập báo cáo tài chính... của chúng tôi với mức phí ưu đãi.

 

Lập báo cáo tài chính

Đáp ứng các nhu cầu lập Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhằm mục đích thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, hoặc thực hiện một công việc cụ thể của doanh nghiệp trong từng thời điểm nhất định. Cùng với dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ quyết toán thuế... dịch vụ lập báo cáo tài chính sẽ đáp ứng các nhu cầu đa dạng của các bạn trong quá trình phát triển của doanh nghiệp.

Kế toán nội bộ

Giúp doanh nghiệp quản lý các phần hành kế toán nội bộ, quản lý dòng tiền và các báo cáo quản trị khác. Dịch vụ kế toán nội bộ giống như dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ báo cáo thuế nhưng bao gồm cả các công việc của nhân viên kế toán nội bộ.

Tuyển dụng và đào tạo

Doanh nghiệp cần tuyển dụng các vị trí kế toán và cần đào tạo các nhân sự kế toán để đáp ứng các yêu cầu cụ thể, các yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp.

 

Kế toán tiền lương

Kế toán tiền lương là người phải am hiểu các chính sách về nhân sự và tiền lương. Ngoài ra, yêu cầu về trình độ của một kế toán tiền lương ngày càng cao, nhất là khi thuế thu nhập cá nhân được áp dụng. Trung Tín xin đưa ra các công việc cơ bản của một kế toán tiền lương để các bạn tham khảo để hiểu thêm về vị trí này.

 

Kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng có vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán bán hàng không đơn thuần là người ghi chép mà trở thành người giúp các nhà quản lý ra quyết định. Chúng tôi xin giới thiệu các công việc và nhiệm vụ của kế toán bán hàng để các bạn tham khảo.
 

Biểu phí dịch vụ

Mức phí chúng tôi đề cập ở đây chỉ mang tính chất tham khảo chung. Mức phí cụ thể đối với từng doanh nghiệp sẽ được chúng tôi cân nhắc sao cho phù hợp với qui mô và mức độ đơn giản của các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Đại lý Thuế

Dịch vụ đại lý thuế ra đời đã đánh dấu bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý thuế ở Việt Nam. Theo kế hoạch phát triển hệ thống đại lý thuế, Bộ Tài chính đặt mục tiêu phát triển hệ thống đại lý thuế trở thành cầu nối giữa cơ quan thuế và người nộp thuế. Đồng thời, hệ thống đại lý thuế hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế; giảm chi phí về thời gian, nguồn lực cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế.

Hoàn thuế

Đối với những doanh nghiệp có số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ nhiều, Công ty Trung Tín sẽ giúp doanh nghiệp tăng thêm nguồn vốn lưu động bằng dịch vụ " Hoàn thuế giá trị gia tăng" . Là một doanh nghiệp đủ điều kiện cung cấp dịch vụ Đại lý thuế nên khi khách hàng sử dụng dịch vụ này tại công ty chúng tôi việc làm thủ tục xin hoàn thuế trở nên vô cùng đơn giản và nhanh chóng.