Tìm kiếm

Kế toán thuế

Dịch vụ kế toán thuế hay dịch vụ báo cáo thuế giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả công việc khi thực hiện các nhiệm vụ đăng ký thuế đầu kỳ, kê khai và nộp các báo cáo thuế định kỳ, hoàn thiện sổ sách kế toán hàng tháng, hàng quí và hàng năm.

 

  Dịch vụ kế toán thuế giúp doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đăng ký thuế đầu kỳ

 

Lập hồ sơ kế toán theo mẫu của cơ quan quản lý thuế

Kê khai thuế môn bài

Đăng ký mã số thuế cá nhân trên phần mềm kê khai của Tổng cục thuế

Tư vấn thủ tục mua hóa đơn hoặc đặt in hóa đơn

Tiếp xúc, giải trình hồ sơ kế toán theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế

   

 

  Thực hiện dịch vụ kế toán hàng tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Định kỳ nhận bản sao chứng từ đã phát sinh trong tháng do doanh nghiệp tập hợp.

Kiểm tra tính hợp pháp và chính xác của các nghiệp vụ kế toán đã phát sinh ghi trên chứng từ kế toán.

Đối chiếu số liệu ghi trên chứng từ kế toán với thực tế phát sinh.

Phát hiện các sai sót ghi trên chứng từ và điều chỉnh cho phù hợp.

Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra.

Lập báo cáo thuế hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều.

Cập nhật chứng từ vào hệ thống sổ sách kế toán (sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản).

Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

Theo dõi chi tiết và tổng hợp vật tư, hàng hóa theo tháng, quí, năm.

Tập hợp chi phí và tính giá thành của sản phẩm, dịch vụ, hợp đồng.

Lập bảng cân đối phát sinh, bảng cân đối kế toán, báo cáo xác định kết quả kinh doanh.

Thay mặt doanh nghiệp nộp tờ khai, báo cáo tháng, quý, năm.

Báo cáo Ban Giám đốc tình hình tài chính chính xác, kịp thời nhằm tránh các sai sót và các vi phạm pháp luật.

Tư vấn cho doanh nghiệp hạch toán đúng và đủ các chi phí phát sinh thực tế theo đúng luật thuế.

Hoàn thiện hệ thống sổ sách, báo cáo năm.

   

 

  Thực hiện các dịch vụ kế toán khác

 

 

In báo cáo thuế hàng tháng.

Nộp báo cáo thuế và nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế.

Lập báo cáo mẫu thống kê nộp Phòng thống kê quận (hoặc thành phố).

Tư vấn thủ tục đăng ký lao động đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Tư vấn các nghiệp vụ kế toán phát sinh để chi phí hợp lý, hợp lệ theo luật thuế.

Giải đáp các thắc mắc về hoàn thiện sổ sách kế toán.

Giải đáp những thắc mắc về thuế – kế toán.

   


Tham khảo
Mức phí dịch vụ tại đây, bao gồm mức phí dịch vụ kế toán thuế và các dịch vụ kế toán khác.

Các bài khác