Tìm kiếm

Kế toán trưởng

Một kế toán trưởng chuyên nghiệp sẽ giúp bạn nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động kế toán – tài chính trong doanh nghiệp mình. Cùng với dịch vụ kế toán thuế (hay dịch vụ báo cáo thuế), dịch vụ kế toán trưởng là một trong các thế mạnh của chúng tôi.

 

 

  Thực hiện nhiệm vụ của một kế toán trưởng chuyên nghiệp

 

 

 

Xây dựng và quản lý bộ máy kế toán của doanh nghiệp.

Phân công công việc, đào tạo, huấn luyện nhân viên kế toán.

Kiểm tra, kiểm soát tất cả các hồ sơ, chứng từ kế toán.

Xây dựng và hoàn thiện sổ sách kế toán, các báo cáo thuế.

Cảnh báo các nguy cơ, rủi ro, sai sót mà doanh nghiệp đang gặp phải.

Đưa ra các báo cáo phân tích về tình hình kế toán tài chính của doanh nghiệp.

Đứng tên ký trên các hồ sơ kế toán của doanh nghiệp.

Chịu trách nhiệm trên các chứng từ, báo cáo kế toán đã hợp lệ của doanh nghiệp.

Đại diện doanh nghiệp làm việc và giải trình với cơ quan quản lý thuế.

Tham gia xây dựng các phương án đầu tư, lập dự án, xây dựng phương án kinh doanh.

 


 

  Dịch vụ kế toán trưởng bao gồm công việc của các dịch vụ khác như sau

 

 

Kế toán thuế hàng tháng

Quyết toán thuế

Tư vấn thuế

Kiểm tra hồ sơ kế toán

Lập báo cáo tài chính

Tuyển dụng và đào tạo

 


 

Tham khảo Mức phí dịch vụ tại đây

 

Các bài khác