Tìm kiếm

Quyết toán thuế

Chúng tôi sẽ đại diện cho doanh nghiệp của bạn thực hiện việc quyết toán thuế với cơ quan quản lý thuế nhà nước. Bằng hiệu quả cao nhất và chi phí hợp lý nhất, chúng tôi sẽ thay mặt cho doanh nghiệp của bạn thực hiện tất cả các bước trong suốt quá trình quyết toán.

 

  Hoàn thiện hệ thống sổ sách và báo cáo kế toán

 

 

 

Thu thập hồ sơ kế toán bao gồm các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp.

Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán trên phần mềm kế toán chuyên nghiệp.

Xây dựng sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh.

Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế.

In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định.

Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ liên quan đến sổ sách kế toán, kết quả thực hiện.

 


 

  Đại diện cho doanh nghiệp để quyết toán thuế

 

 

 

 

Thống nhất với doanh nghiệp các nội dung quyết toán thuế.

Phối hợp với doanh nghiệp để liên hệ và trao đổi thông tin với cơ quản quản lý thuế.

Đại diện cho doanh nghiệp để giải trình và chứng minh các số liệu kế toán với cán bộ quản lý thuế.

Đại diện cho doanh nghiệp cung cấp các số liệu, hồ sơ, chứng từ kế toán cho cơ quan quản lý thuế.

Đại diện cho doanh nghiệp để hoàn tất các thủ tục sau khi quyết toán thuế.


   


Tham khảo Mức phí dịch vụ tại đây


Lưu ý:


Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp dịch vụ Quyết toán thuế giá rẻ theo yêu cầu của khách hàng. Các bạn có thể tham khảo thêm thông tin về dịch vụ này tại đây.


Các bài khác