Tìm kiếm

Lập báo cáo tài chính

Đáp ứng các nhu cầu lập Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhằm mục đích thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, hoặc thực hiện một công việc cụ thể của doanh nghiệp trong từng thời điểm nhất định. Cùng với dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ quyết toán thuế... dịch vụ lập báo cáo tài chính sẽ đáp ứng các nhu cầu đa dạng của các bạn trong quá trình phát triển của doanh nghiệp.

 

  Lập Báo cáo tài chính phục vụ các nhu cầu sau

 

Nộp báo cáo tài chính cuối năm.

Kê khai và quyết toán thuế.

Vay vốn ngân hàng.

Gửi báo cáo cho đơn vị cấp trên.

Hợp tác kinh doanh.

Nắm được thông tin thực chất về hoạt động của doanh nghiệp mình.

Lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu.

Cho các nhu cầu khác.

 

 

  Các bước thực hiện

 

 

 

 

Thu thập hồ sơ kế toán bao gồm các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp

Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp

Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán trên phần mềm kế toán chuyên nghiệp

Hoàn thiện sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh

Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ liên quan đến sổ sách kế toán, kết quả thực hiện

In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định

   

 

Tham khảo Mức phí dịch vụ tại đây

Các bài khác