Tìm kiếm

Biểu phí dịch vụ

Mức phí chúng tôi đề cập ở đây chỉ mang tính chất tham khảo chung. Mức phí cụ thể đối với từng doanh nghiệp sẽ được chúng tôi cân nhắc sao cho phù hợp với qui mô và mức độ đơn giản của các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

 

PHÍ DỊCH VỤ (tháng)    

    Từ 01 đến 10 hóa đơn chứng từ / tháng

1.500.000    

    Từ 11 đến 20 hóa đơn chứng từ / tháng

1.600.000    

    Từ 21 đến 30 hóa đơn chứng từ / tháng

1.800.000    

    Từ 31 đến 50 hóa đơn chứng từ / tháng

2.000.000    

    Từ 51 chứng từ trở lên / tháng

2.200.000    
 
       PHÍ DỊCH VỤ (tháng)    

    Doanh thu từ dưới 1 đến 3 tỷ / tháng

2.500.000    

    Doanh thu từ 3 đến 5 tỷ / tháng

3.000.000    

    Doanh thu từ 5 đến 7 tỷ / tháng

4.500.000    

    Doanh thu từ 7 đến 10 tỷ / tháng

6.000.000    

    Doanh thu trên 10 tỷ / tháng

thỏa thuận    

 

       PHÍ DỊCH VỤ (tháng)    

    Từ 01 đến 10 hóa đơn chứng từ / tháng

500.000    

    Từ 11 đến 20 hóa đơn chứng từ / tháng

700.000    

    Từ 21 đến 30 hóa đơn chứng từ / tháng

900.000    

    Từ 31 đến 50 hóa đơn chứng từ / tháng

1.100.000    

    Từ 51 chứng từ trở lên / tháng

1.300.000    

 

       PHÍ DỊCH VỤ (tháng)    

    Doanh thu từ dướ 1 đến 3 tỷ / tháng

500.000    

    Doanh thu từ 3 đến 5 tỷ / tháng

600.000    

    Doanh thu từ 5 đến tỷ / tháng

800.000    

    Doanh thu từ 7 đến 10 tỷ / tháng

1.000.000    

    Doanh thu trên 10 tỷ / tháng

1.200.000    


   
  PHÍ DỊCH VỤ (tháng)        

    Từ 01 đến 10 hóa đơn chứng từ / tháng

200.000    

    Từ 11 đến 20 hóa đơn chứng từ / tháng 

300.000    

    Từ 21 đến 30 hóa đơn chứng từ / tháng

400.000    

    Từ 31 đến 50 hóa đơn chứng từ / tháng

500.000    

    Từ 51 chứng từ trở lên / tháng

600.000    

 

       PHÍ DỊCH VỤ (năm)    

    Từ 01 đến 10 hóa đơn chứng từ / tháng

1.500.000    

    Từ 11 đến 20 hóa đơn chứng từ / tháng

1.800.000    

    Từ 21 đến 30 hóa đơn chứng từ / tháng

2.000.000    

    Từ 31 đến 50 hóa đơn chứng từ / tháng

2.500.000    

    Từ 51 chứng từ trở lên / tháng

3.000.000    

 

       PHÍ DỊCH VỤ    

    Tuyển nhân viên kế toán

500.000 / người    

    Đào tạo nghiệp vụ kế toán tại doanh nghiệp (10 buổi)

500.000 / buổi    

    Đào tạo nghiệp vụ kế toán cơ bản tại công ty Trung Tín (12 buổi)

300.000 / buổi    

    Đào tạo nghiệp vụ kế toán tổng hợp tại công ty Trung Tín (10 buổi)

500.000 / buổi    

    Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng tại công ty Trung Tín (5 buổi)

700.000 / buổi    

 

 

Lưu ý:

 

(*) Mức phí dịch vụ Lập Báo cáo tài chính đề xuất ở đây được áp dụng với các khách hàng đang sử dụng dịch vụ Kế toán thuế hàng tháng. Với các khách hàng khác sẽ có mức phí thỏa thuận riêng tùy thuộc loại hình doanh nghiệp và qui mô hoạt động. Mức phí tham khảo chung là 500.000 đồng/tháng.

 

Các mức phí trên đây chưa bao gồm 10% Thuế Giá trị gia tăng (VAT).