Tìm kiếm

Quyết toán thuế giá rẻ

Chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ Quyết toán thuế hiệu quả và bạn không phải chịu rủi ro về chi phí. Việc quyết toán thuế làm bạn lo lắng bởi đây là sự kiện quan trọng nhất trong quá trình làm việc của cơ quan quản lý thuế. Nếu sổ sách kế toán của bạn không đầy đủ hoặc không hợp lý, số tiền thuế mà bạn phải nộp sẽ rất lớn. Nếu bạn thuê một công ty làm dịch vụ kế toán nhưng không yên tâm về kết quả cuối cùng, bạn cũng rất lo lắng về số tiền mình phải bỏ ra.

 

Chúng tôi sẽ khảo sát toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán của công ty bạn và cho biết công ty bạn sẽ phải nộp bao nhiêu tiền thuế nếu quyết toán vào thời điểm đó. Nếu bạn thuê chúng tôi thay mặt công ty đi quyết toán thuế, bạn có thể lựa chọn một trong hai hình thức dịch vụ của chúng tôi dưới đây:


  Dịch vụ Quyết toán thuế

  Dịch vụ Quyết toán thuế giá rẻ

 

Với dịch vụ Quyết toán thuế giá rẻ, chúng tôi sẽ hoàn thiện lại toàn bộ hồ sơ, sổ sách kế toán của công ty bạn. Chúng tôi sẽ cho bạn biết với bộ hồ sơ, sổ sách kế toán mới hoàn thiện, công ty bạn phải nộp bao nhiêu tiền thuế và tiết kiệm được cho công ty bạn bao nhiêu tiền thuế. Trong khi đó, bạn sẽ không phải trả cho chúng tôi bất kỳ một khoản phí dịch vụ nào trong suốt quá trình hoàn thiện hồ sơ và quá trình quyết toán thuế. Số tiền mà bạn trả cho chúng tôi chỉ là tỷ lệ phần trăm tính trên số tiền thuế chúng tôi đã tiết kiệm được cho công ty bạn sau khi quyết toán thuế xong. Tỷ lệ này sẽ do hai bên thỏa thuận với nhau khi chúng tôi hoàn thiện hồ sơ kế toán cho công ty bạn.

 

Nội dung của Dịch vụ Quyết toán thuế giá rẻ của chúng tôi như sau:

 

  Hoàn thiện hệ thống sổ sách và báo cáo kế toán


 

Thu thập hồ sơ kế toán bao gồm các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp.

Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán trên phần mềm kế toán chuyên nghiệp.

Xây dựng sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh.

Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế.

In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định.

Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ liên quan đến sổ sách kế toán, kết quả thực hiện. 


  Đại diện cho doanh nghiệp để quyết toán thuế


 

 

 

 

Thống nhất với doanh nghiệp các nội dung quyết toán thuế.

Phối hợp với doanh nghiệp để liên hệ và trao đổi thông tin với cơ quản quản lý thuế

Đại diện cho doanh nghiệp để giải trình và chứng minh các số liệu kế toán với cán bộ quản lý thuế

Đại diện cho doanh nghiệp cung cấp các số liệu, hồ sơ, chứng từ kế toán cho cơ quan quản lý thuế

Đại diện cho doanh nghiệp để hoàn tất các thủ tục sau khi quyết toán thuế.

 

 

Tham khảo Mức phí các dịch vụ khác tại đây