Tìm kiếm

Tra cứu thông tin người nộp thuế

 

Dưới đây là giao diện tra cứu thông tin người nộp thuế (tra cứu thông tin doanh nghiệp) của Tổng cục thuế tại trang web http://www.gdt.gov.vn. Kết quả tìm kiếm này chỉ có tính chất tham khảo, phục vụ cho công tác chống trùng tên của doanh nghiệp khi làm thủ tục thành lập mới doanh nghiệp.

 

Nếu không truy cập được website này do đường truyền bị quá tải, các bạn có thể tra cứu thông tin người nộp thuế (doanh nghiệp) ở tại đây, hoặc thông tin người nộp thuế (doanh nghiệp) ở Tp. Hồ Chí Minh tại đây.

 

Các bài khác