Tìm kiếm

Lợi ích từ trang web của chúng tôi

Khi truy cập vào trang web của chúng tôi, các bạn sẽ tìm thấy rất nhiều thông tin hữu ích. Các bạn sẽ lựa chọn được cho công ty mình một dịch vụ kế toán phù hợp, với mức chi phí hợp lý. Các bạn sẽ được giải đáp các thắc mắc về hóa đơn, chứng từ, thủ tục hành chính của cơ quan thuế, các sắc thuế. Các bạn cũng sẽ tìm thấy các văn bản pháp qui của ngành thuế liên quan đến công việc của mình. Ngoài ra có rất nhiều tài liệu tham khảo cho các bạn tìm hiểu liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh, tài chính, quản trị doanh nghiệp và nhất là các tài liệu về chuyên ngành kế toán. Trang web chúng tôi còn dành riêng một phần cung cấp thông tin về các doanh nghiệp đang hoạt động được cập nhật theo thông tin của Tổng cục thuế. Đặc biệt, nếu các bạn muốn tìm kiếm thông tin về các doanh nghiệp thuộc diện bỏ trốn hoặc ngừng hoạt động thì trang web của chúng tôi cũng cung cấp cho bạn. Đó là những lợi thế rất lớn của trang web chúng tôi.

 

Lựa chọn dịch vụ kế toán phù hợp

 

    Kế toán thuế

    Kế toán trưởng

    Quyết toán thuế

    Tư vấn thuế

    Kiểm tra hồ sơ kế toán

    Lập báo cáo tài chính

    Tuyển dụng và đào tạo

    Kế toán cho công ty mới thành lập

    Quyết toán thuế giá rẻ

    Khuyến mại

 

Giải đáp các thắc mắc trong công việc kế toán

 

    Hóa đơn, chứng từ

    Hạch toán kế toán

    Kê khai và nộp Thuế Giá trị gia tăng (VAT)

    Kê khai và nộp Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

    Kê khai và nộp Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)


Cung cấp các văn bản pháp qui liên quan đến lĩnh vực quản lý thuế

 

     Quản lý thuế
    
Hóa đơn chứng từ
    
Thuế Môn bài (MB)
    
Thuế Giá trị gia tăng (VAT)
    
Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
    
Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

     Thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTDB)

 

Các tiện ích khác

 

    Tra cứu thông tin người nộp thuế (thông tin doanh nghiệp)

    Tra cứu thông tin doanh nghiệp bỏ trốn

    Phần mềm HTKK và TNCN mới nhất

    Các biểu mẫu kế toán

    Các tài liệu tham khảo, sách nghiên cứu, sách truyện khác

    Các thông tin liên hệ, phản hồi, góp ý kiến khác


Tham khảo Mức phí dịch vụ tại đây.