Tìm kiếm

Thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTDB)

 

Danh mục các văn bản pháp qui:

 

I.         Quản lý thuế

II.        Hóa đơn chứng từ

III.       Thuế Môn bài (MB)

IV.     Thuế Giá trị gia tăng (VAT)

V.      Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

VI.     Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

VII.    Thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTDB)

......................................................................

 

 

Danh mục văn bản pháp qui về Thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTDB)

 

Văn bản Số / Ký hiệu Ban hành Nội dung

 

Luật

 

27/2008/QH12 

 

14/11/2008

 

Thuế tiêu thụ đặc biệt

 

Luật 

 

57/2005/QH11

 

29/11/2005

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế giá trị gia tăng (Hết hiệu lực)

 

Luật 

 

08/2003/QH11

 

17/06/2003

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (Hết hiệu lực)

 

Nghị định 

 

26/2009/NĐ-CP

 

16/03/2009

 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

 

Quyết định 

 

44/2007/QĐ-BTC

 

04/06/2007

 

Về việc dừng hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước có nhãn mác nước ngoài xuất khẩu

Quyết định  161/2005/QĐ-TTg 30/06/2005

 

Về việc mở rộng thí điểm cơ sở sản xuất kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất trong nước; thuế tài nguyên; thuế nhà, đất; thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế môn bài

Thông tư  64/2009/TT-BTC 27/03/2009

 

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Thông tư  28/2006/TT-BTC 04/04/2006

 

Hướng dẫn hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước xuất khẩu có nhãn mác nước ngoài đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt trong nước (Phụ lục)

Thông tư  82/2005/TT-BTC 21/09/2005

 

Hướng dẫn thí điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh tự khai, tự nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo Quyết định số 161/2005/QĐ-TTg ngày 30/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ (Phụ lục 1) (Phụ lục 2)

 

 

Lưu ý:

 

Ấn vào mục Số / Ký hiệu của văn bản để download

 

 

Các bạn tham khảo thêm các vấn đề về Thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTDB) trong các diễn đàn sau đây

 

Webketoan.net

Danketoan.com

Ketoantruong.com.vn

Thegioiketoan.com